top of page

Týdenní plán aktivit Hanny jeslí - dětské skupiny Bašť

PONDĚLÍ

7.15-9.00        Didaktické hry / SKUPINOVÁ LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ / grafomotorika / snídaně / hygiena

9.00-10.00      Rozvoj rozumového vývoje a řeči / KUMON

10.00-10.15    Matematické představy a logické myšlení

10.15-11.45    Svačina ovocná / hygiena 

11.45-12.30    Oběd / osobní hygiena / čištění zoubků / příprava na spánek / odchod dětí domů

12.30-14.30    Čtení pohádek  / odpolední spánek 

14.30-15.00    Svačina / osobní hygiena 

15.00-16.00    Hudební výchova - orfovy nástoje     

16.00-17.30    Výtvarné a tvořivé dílny / 16 - 17 hodin BABY BALET v HANNY školce

ÚTERÝ

7.15-9.00        Stolní hry, didaktické a konstruktivní hry / SKUPINOVÁ LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ / snídaně 

9.00-10.00      Výtvarné a tvořivé dílny

10.00-10.15    MALÝ STAVITEL / Rozvoj rozumového vývoje a sociálních schopností

10.15-11.45    Svačina ovocná / pobyt venku / tématické procházky / hygiena 

11.45-12.30    Oběd / osobní hygiena / čištění zoubků / příprava na spánek

12.30-14.30    Čtení pohádek / odpolední spánek 

14.30-15.00    Svačina / osobní hygiena 

15.00-16.00    Sportovní činnosti / rozvoj hrubé motoriky / BOSÉ NOŽKY - pobyt venku dle počasí 

 16.00-17.30   Didaktické hry

STŘEDA

7.15-9.00         Stolní hry / námětové hry / snídaně / hygiena

9.00-10.00      ŠKOLIČKA VAŘENÍ

10.00-10.15    TANEČNÍ ŠKOLIČKA 

10.15-11.45    Svačina ovocná / pobyt venku / hygiena 

11.45-12.30    Oběd / osobní hygiena / čištění zoubků / příprava na spánek / odchod dětí domů

12.30-14.30    Čtení pohádek / odpolední spánek 

14.30-15.00    Svačina / osobní hygiena 

15.00-16.00    Rozvoj sociálních schopností / didaktické hry - pobyt venku dle počasí 

16.00-17.30     Mat. představy a logické myšlení / od 15,30 - 17,30 BALET v HANNY školce

ČTVRTEK

7.15-9.00        SKUPINOVÁ LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ - logopedické hry / snídaně / hygiena

9.00-10.00      Dramatická výchova (písničky a říkadla)

10.00-10.15    Výtvarná dílna nebo pohybová dílna

10.15-11.45    Svačina ovocná / pobyt venku  / hygiena 

11.45-12.30    Oběd / osobní hygiena / čištění zoubků / příprava na spánek / odchod dětí domů

12.30-14.30    Čtení pohádek / odpolední spánek 

14.30-15.00    Svačina / osobní hygiena 

15.00-16.00    Konstruktivní hry a stolní hry / pohybové hry - pobyt venku dle počasí

16.00-17,30    Cvičení a činnosti na zdokonalování jemné motoriky

PÁTEK

7.15-9.00       Stolní hry, didaktické a konstruktivní hry / logopedické cvičení / snídaně / hygiena

9.00-10.00     EXPERIMENTÁLNÍ POKUSY - VĚDA NÁS BAVÍ - biologické, chemiské a fyzikální pokusy

10.00-10.15   Rozvoj rozumového vývoje

10.15-11.45   Svačina ovocná / pobyt venku / hygiena 

11.45-12.30   Oběd / osobní hygiena /  čištění zoubků / příprava na spánek / odchod dětí domů

12.30-14.30   Čtení pohádek / odpolední spánek 

14.30-15.00   Svačina / osobní hygiena 

15.00-16.00   Sportovní hry / rozvoj hrubé motoriky / BOSÉ NOŽKY- pobyt venku dle počasí 

16.00-17.30   Hudební výchova, tanečky / rozvoj jemné motoriky - tvořivá dílna

kreslení Společně
Hrát
bottom of page