top of page

Týdenní program aktivit Hanny školky - dětské skupiny

PONDĚLÍ

7.15-9.00        Didaktické hry / SKUPINOVÁ LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ / grafomotorika / snídaně / hygiena

9.00-10.00      Rozvoj rozumového vývoje a řeči - KUMON / předškolní příprava

10.00-10.15    Matematické představy a logické myšlení / grafomotorika pro předškoláky

10.15-11.45    Pobyt venku - MALÝ ZAHRADNÍČEK (jaro-podzim) / hygiena 

11.45-12.30    Oběd / osobní hygiena / čištění zoubků / příprava na spánek / odchod dětí domů

12.30-14.30    Čtení pohádek  / odpolední spánek 

14.30-15.00    Svačina / osobní hygiena 

15.00-16.00    Hudební výchova - orfovy nástoje     

16.00-17.30    Výtvarné a tvořivé dílny / 16.00 - 17.00 - kroužek BABY BALET A RYTMIKA

ÚTERÝ

7.15-9.00        Stolní hry, didaktické a konstruktivní hry / SKUPINOVÁ LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ / snídaně 

9.00-9.15        Výtvarná dílna nebo pohybová dílna

9.30-10.30      Rozvoj rozumového vývoje a sociálních schopností / předškolní příprava

10.30-11.45    Pobyt venku / tématické procházky / hygiena 

11.45-12.30    Oběd / osobní hygiena / čištění zoubků / příprava na spánek

12.30-14.30    Čtení pohádek / odpolední spánek 

14.30-15.00    Svačina / osobní hygiena 

15.00-16.00    Sportovní činnosti / rozvoj hrubé motoriky / BOSÉ NOŽKY - pobyt venku dle počasí 

 16.00-17.30   Logopedické hry + didaktické hry - rozvoj řeči

STŘEDA

7.15-9.00         Stolní hry / námětové hry / snídaně / hygiena

9.00-10.00       ŠKOLIČKA VAŘENÍ

10.00-10.15    TANEČNÍ ŠKOLIČKA 

10.15-11.45    Pobyt venku / hygiena 

11.45-12.30    Oběd / osobní hygiena / čištění zoubků / příprava na spánek / odchod dětí domů

12.30-14.30    Čtení pohádek / odpolední spánek 

14.30-15.00    Svačina / osobní hygiena 

15.00-16.00    Rozvoj sociálních schopností / dopravní výchova - pobyt venku dle počasí 

16.00-17.30    Matematické představy + logické myšlení / labyrinty - KUMON

ČTVRTEK

7.15-9.00        Didaktické hry / SKUPINOVÁ LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ / snídaně / hygiena

9.00-10.00      Dramatická výchova (písničky a říkadla) / flétna pro předškoláky

10.00-10.15    Cvičení a činnosti na zdokonalování jemné motoriky /grafomotorika pro předškoláky

10.15-11.45    Pobyt venku  - MALÝ ZAHRADNÍČEK (jaro-podzim) / hygiena 

11.45-12.30    Oběd / osobní hygiena / čištění zoubků / příprava na spánek / odchod dětí domů

12.30-14.30    Čtení pohádek / odpolední spánek 

14.30-15.00    Svačina / osobní hygiena 

15.00-16.00    Logopedie - logopedická cvičení - rozvoj řeči

16.00-17,30    Albi tužka - rozvoj řeči, didaktické hračky

PÁTEK

7.15-9.00       Stolní hry, didaktické a konstruktivní hry / snídaně / hygiena

9.00-10.00     EXPERIMENTÁLNÍ POKUSY - VĚDA NÁS BAVÍ - biologické, chemiské a fyzikální pokusy

10.00-10.15   Rozvoj rozumového vývoje

10.15-11.45   Pobyt venku / hygiena 

11.45-12.30   Oběd / osobní hygiena /  čištění zoubků / příprava na spánek / odchod dětí domů

12.30-14.30   Čtení pohádek / odpolední spánek 

14.30-15.00   Svačina / osobní hygiena 

15.00-16.00   Sportovní hry / rozvoj hrubé motoriky / BOSÉ NOŽKY- pobyt venku dle počasí 

16.00-17.30   Hudební výchova, tanečky / rozvoj jemné motoriky - tvořivá dílna

bottom of page