top of page

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

 

Kdy přicházet?

 

 • Nejvhodnější je do 8,45 hod. Pro Vaše dítě je nejlepší, když si před řízenými aktivitami může volně pohrát, tj. od 7,15 – 9 hod.

Co na sebe?

 • Pohodlné oblečení do třídy (tepláky, zástěrka, šatičky)

 • V šatně mít náhradní oblečení i spodní prádlo.

 • Pohodlnou a nepromokavou obuv.

 • Na spaní pyžamo. V případě počůrávání plenku.

 • Vhodné oblečení na ven (šusťákové kalhoty, dle počasí pláštěnka, holínky)

 • Nedávejte dětem řetízky, aby se nezranily.

 • Ve třídě je více dětí, proto jim i pečujícím osobám usnadněte oblékání nenáročným oblečením.

 • Všechny věci označte prosím jménem!!!

 

Odchody?

 • Vždy s osobou uvedenou v přihlášce. Při změně je třeba písemné oznámení od zákonných zástupců.

Nemoc dítěte?

 • Nepřítomnost omlouvejte co nejdříve nejdéle do 8 hodin toho dne. Pokud do 8 hodin nepřítomnost neomluvíte, nebude uznána náhrada. Při nemoci delší 10 pracovních dnů vcelku a 5denní docházce v daném měsíci, poskytujeme 20% slevu ze školného na další měsíc. Při nemoci celý měsíc vcelku a 5denní docházce v daném měsíci, poskytujeme 50% slevu ze školného na další měsíc.

 • Při 1denní, 2denní, 3denní a 4denní docházce máte nárok si neodchozené dny vybrat v následujích 2 měsících nebo po individuální dohodě i déle. Náhrady jsou možné si však vybrat pouze v řádně zaplacených měsících a za řádně omluvené dny. Pokud jsou Vám náhrady nabízeny a nejsou Vámi akceptované, tedy je nevyužijete, náhrady po 2 měsících propadají. Můžeme posunout vyčerpání náhrad pouze z důvodu dlouhé nepřítomnosti – nemoci nebo z důvodu, že jsme kvůli plné kapacitě náhrady nemohli nabídnou. Náhrady nejsou vymahatelné.

 • Do HANNY jeslí - dětské skupiny Bašť přijímáme pouze zdravé děti, které nejeví známky onemocnění, a to z důvodu možného šíření infekce. Rodiče jsou povinni hlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte.

 • Dětem nesmíme podávat léky, pouze dlouhodobě užívající, řádně podepsané a nadepsané dávkování.

 • V průběhu dne při podezření či vypuknutí onemocnění okamžitě informujeme rodiče, kteří se musí neprodleně dostavit a odvézt dítě k lékaři nebo do domácí péče.  

 • Odpovědná osoba může odmítnout dítě do DS přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.).

Rezervace místa

 • Rezervace místa v Hanny jeslích - dětské skupině Bašť je zajištěna odevzdáním přihlášky - potvrzení od lékaře, smlouvy a jiných dokumentů, uhrazením vratné rezervační zálohy ve výši ceny měsíčního školného za jeden kalendářní měsíc - č.ú.115-5203360287/0100. Prosím uvěďte vždy do zprávy pro přijemce jméno a příjmení dítěte.

 • Při stornování rezervace více než 1 měsíc před nástupem dítěte do Hanny jeslí - DS Bašť je rezervační záloha vrácena v plné výši. V případě stornování rezervace méně než měsíc před nástupem dítěte do Hanny jeslí - DS Bašť, nejsou jesle povinny částku vracet a tato částka propadá ve prospěch Hanny jeslí - DS Bašť.

 • Poté co dítě odejde z Hanny jeslí - DS Bašť, bude rezervační záloha vrácena na Váš účet.

 • Pokud chcete docházku předčasně ukončit a není pro to objektivní důvod, je toto nutno oznámit písemně ředitelce 2 měsíce předem. Pokud tak neučiníte, jesle nejsou povinny rezervační zálohu rodiči vrátit a v takovém případě propadá jeslím jako sankce za porušení povinnosti rodiče informovat DS řádně a včas.

 • Při vyzvednutí dítěte mimo provozní dobu účtujeme 150 Kč za každou započatou hodinu.

bottom of page