top of page

  Vítejte v HANNY školce - dětské skupině Bašť

Kapacita HANNY školky - dětské skupiny Bašť pro školní rok 2022/2023 je zcela naplněna.

Již přijímáme přihlášky na rok 2023/2024.

Co vašim dětem nabízíme?

 • nadstandartně vybavené prostory dle věku dětí. Děti mají námořnicky laděnou ložnici, nově zrekonstruovanou beruškovou koupelnu, hudebnu a malou tělocvičnu a výtvarnou dílnu nebo učebnu pro předškoláky. V herně převažují didaktické hračky.

 • zdraví dětí nám není rozhodně lhostejné. Snažíme se prostředí DS upravovat tak, aby bylo bezpečné nejen pro stránce bezpečnostní, ale hlavně po stránce zdravotní a hygienické. Školka zakoupila GENERÁTOR OZÓNU, který by nám měl značně pomoci mít ještě ZDRAVĚJŠÍ DS.

 • STABILNÍ PERSONÁL - kvalifikované učitelky mateřské školy s dlouholetou praxí, ktčeré mají chuť se neustále vzdělávat, zdravotní sestry nebo pečující osoby s kvalifikací Chůva v dětské skupině. Personál je pravidelně školen kurzem První pomoci.

 • nízký počet dětí ve třídě -maximálně 15 dětí

 • bohatý program v rámci školného: rozvoj mateřského jazyka - logopedie, výtvarné činnosti, hudební činnosti, tanec, dramatika,  matematické představy, etická výchova, příprava na vstup do ZŠ, sportovní činnosti, vaření, malý stavitel, malý zahradníček (jaro-podzim)

 • program pro předškoláky - příprava na školu + výuka flétničky

 • zapojení do projektu dentální hygieny

 • Věda nás baví - experimentální pokusy - každý pátek

 • sleva 20% pro sourozence při 5ti denní docházce

 • neodchozené dny se KOMPENZUJÍ (nemoc) - "co si zaplatíte, to si odchodíte", pokud je volná kapacita. Při 5ti denní docházce kompenzujeme slevou ze školného na další měsíc - viz. "Školné", v případě jiných docházek se kompenzuje náhradou v dalších měsících, (pokud je volná kapacita) nikoliv slevou školného na další měsíc. Pokud jsou Vám náhrady nabízeny a nejsou Vámi akceptované, tedy je nevyužijete, náhrady po 2 měsících propadají. Můžeme posunout vyčerpání náhrad pouze z důvodu dlouhé nepřítomnosti – nemoci nebo z důvodu, že jsme kvůli plné kapacitě náhrady nemohli nabídnou. Náhrady nejsou vymahatelné.

 • celodenní kvalitní stravování podle zásad zdravé výživy - 5x strava - snídaně, svačina ovocná, oběd, odpolední svačina, večerní zeleninová svačinka + pitný režim (čaje neslazené nebo slazené medem, pitná voda, zázvorové nebo levandulové domácí sirupy) - vše v ceně školného

 • zajišťujeme i stravování dětí s dietními potřebami (po konzultaci s rodiči) - dle popisu lékaře

 • změnu docházky - snížení docházky je nutné oznámit písemnou formou měsíc předem.

 • přijímáme děti od 2,5 let (od 2 let individuálně)

 • pobyt dětí venku a na zahrádce i odpoledne, v zimních měsících máme na zahrádce svah pro bobování

 • dle zájmu rodičů organizujeme školky v přírodě, výlety, lyžařské školy v přírodě v plánu, ozdravné pobyty u moře

 • v HANNY školce - dětské skupině Bašť řádně připravíme na vstup do školy - grafomotorické listy, školní zralost

 • Věkově smíšená třída - pomáhá adaptovat nové děti – starší děti jsou pro ně vzorem, staví zajímavé stavby, nepláčí, stále něco dělají. To malým dětem pomáhá zapomenout dříve na svůj smutek a láká je jít si hračky vyzkoušet. Celkově vedou smíšené třídy k větší samostatnosti a osobnostnímu rozvoji dětí, respektují ať větší či menší kamarády, když přejdou do školy, mají kamarády i ve vyšších ročnících, což je taky plus – setkávají se pak na obědě, v družině atd.

 • pracujeme s pracovními listy KUMON

 • přespávání dětí z pátka na sobotu - nabízíme Vám rodičům, že se z pátku na sobotu postaráme o Vaše děti a Vy můžete vyrazit třeba do divadla, na ples či na večeři s přáteli, nebo jen tak odpočívat. O děti se postarají a program připraví paní učitelky z HANNY školky - dětské skupiny Bašť.

 • oslavy narozenin dětí

 • pravidelné setkávání rodičů se školkou při besídkách a edukačních worskopech

 • pedagogická diagnostika dětí - pravidelné konzultační dny s rodiči

 • Provoz od 7:15 - 17:30

bottom of page