top of page

HANNY jesle - dětská skupina Bašť

hanny_jesle_bilepozadi_10cm.jpg
RH1_5070.jpg

HANNY jesle - dětská skupina Bašť jsou soukromé jesle v Bašti.  HANNY jesle - dětská skupina jsme otevřeli 2. 1. 2020 v prostorách, který nám pronajala Obec Bašť.

 

Od 23. 12. 2019 jsou HANNY jesle - dětská skupina Bašť zařazena do režimu Dětských skupin.

 

DS respektuje uměleckou tvorbu, pohybový rozvoj a jedinečnost každého dítěte.

Našim posláním je podporovat ve Vašich dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné a rodinné prostředí pro jejich vzdělávání.
Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, které odpovídá jeho nadání, pěstovat v něm láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit jej vnímat odlišnosti každého dítěte. Výsledkem je šťastné, sebejisté a samostatné dítě.

Věnujeme se dětem ve věku od 1 - 3,5 let. Dětem a rodičům nabízíme individuální péči, která je zajištěna mimo jiné také nízkým počtem dětí ve třídě - maximálně 12 dětí.

Věkově smíšená třída je pro děti sociálně přirozená. Na základě aktivit a tvořivosti se děti učí upevňovat a prohlubovat sociální vztahy. Vytváříme podnětné prostředí pro jejich přirozený rozvoj v oblasti matematické představivosti, jazykového, hudebního, společenského a výtvarného cítění. Snažíme se hravou a poutavou formou využívat prožitku všech pěti smyslů, aby si děti každý den něco hezkého z DS odnesly.
 

RH1_5075.jpg
Připravované akce:
LEDEN 2024

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 JAK DO ŠKOLKY, TAK I DO JESLIČEK.

Prosím pokud máte zájem o prohlídku školky nebo jesliček volejte 732 712 750.

Rádi vás přivítáme

bottom of page