top of page
u.png

Název projektu: Hanny školka - dětská skupina

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011340

Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 až 31. 5. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_112 s názvem „Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve známé míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Bašť a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Bašti a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 15 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

logo-hanny-10cm-bilepozadi.jpg

Název projektu: Hanny - dětská skupina

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014184

Doba realizace projektu: 1. 8. 2019 až 30. 6. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_111 s názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost - dotace mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve známé míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Bašť a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Bašti a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

hanny_jesle_pruhledne_10cm.png
u.png
bottom of page