top of page
plakát.png
Prázdninové řádění v Hanny školce Bašť
Hudební řádění s drumbeny v Hanny školce Bašť
prázdninové výtvarné řádění v Hanny školce Bašť
Prázdninové výlety v Hanny školce Bašť
Pobyt v přírodě v Hanny školce Bašť
Výrvatné experimentování v Hanny školce Bašť
2556619-img-telocvicna-cviceni-deti-pohyb-sport-predskolaci-predskolak-hra-v0.jpg

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

 

PRO ROK 2024 PŘIPRAVUJEME NOVÉ TÝDENNÍ TÉMATA. BUDOU K NAHLÉDNUTÍ V ÚNORU 2024.

 • Pro děti od 3 – 8 let - HANNY školka - dětská skupina - Okružní 671, Bašť

 • Pro děti od 1 - 3 let - HANNY jesle - dětská skupina - Dlouhá 52, Bašť

 • Cena: týden od 1 560 - 2 600,- Kč. včetně jídla, pitného režimu  a programu

 • Platbu přihlášených dětí prosím uhraďte do 30. 6. 2023 v hotovosti. (příjmový doklad samozřejmostí)

 • V ceně je: vzdělávací programy v českém jazyce, stravné (snídaně, ovocná dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pozdní odpolední zeleninová svačinka) + pitný režim, didaktické, výtvarné, hudební a sportovní pomůcky, edukační program – bosé nožky, věda nás baví – experimentální pokusy, logopedická cvičení, vaření, malý stavitel, malý zahradníček, taneční školička

 • Sourozencům poskytujeme slevu ve výši 20%. Sleva se vztahuje pouze na celodenní docházku celoměsíční. Slevu na sourozence týdenních příměstských táborů je 10%. Sleva se vztahuje na cenu školného druhého dítěte.

 • Kapacita je omezená - 15 dětí na den v HANNY školce - dětské skupině a 12 dětí v HANNY jeslích - dětské skupině

 • V případě zájmu se přihlašte mailem hannyzs@seznam.cz nebo telefonicky 732 712 750

 • celý program Vám pošlu na vyžádání elektronickou poštou

 • jsou potřeba před nástupem vyplnit potřebné dokumenty (přihláška std.)

 

PROGRAM HANNY ŠKOLKY - dětské skupiny a HANNY JESLE - dětské skupiny PO TÝDNECH:

 

ČERVENEC – VODA aneb OD PRAMENE K OCEÁNU

Budeme "putovat" od pramene až do moře. Zaměříme se na dvě naše největší řeky Labe a Vltavu. Voda tvoří potoky, řeky, jezera, moře, oceány. Bez vody se nedá žít. Rostliny pijí vodu ze země svými kořeny. Lidé a zvířata pijí vodu mnohokrát za den. Budeme se učit o rostlinách, zvířatech, která žijí u vody nebo přímo ve vodě. Polovina povrchu naší Země je pokrytá vodou. Naučíme se číst v mapách. Děti budou i experimentovat s vodou a zažijí zajímavé pokusy. A každý týden na děti čekají oblíbené kurzy vaření a pečení.

3. - 7. 7. 2023 – cena: 1 560,- Kč. (5.7.a 6.7. Státní svátek)

Téma: POTOK, POTŮČEK – „SVĚT VODY“

Děti se naučí pojmenovávat základní části vodního toku. Seznámí se s pojmem pramen, potok, levý, pravý břeh. Naučí se pracovat s mapou a prozkoumají vodní život.

 • Výtvarné tvoření

 • Hry na hudební nástroje a zpívání nových písniček s touto tématikou + tanečky

 • Experimentování s vodou

 • Kurzy vaření a pečení

10. – 14. 7. 2023 – cena: 2 600,- Kč.

Téma: HOP DO VODY DO VODIČKY

Děti se seznámí s našimi nejznámějšími vodními stavbami, poznají jejich sílu, a co vše voda dokáže. Poznají svět pod hladinou našich rybníků. Nebudou chybět ani pokusy s vodou. Děti budou prozkoumávat okolí Baště.

 • Druhy vodních toků

 • Koloběh vody v přírod

 • Výtvarné tvoření

 • vodní experimenty

 • Pečení - vodouch

17. – 21. 7. 2023 – cena: 2 600,- Kč

Téma: PŘÍBĚH NAŠÍ ŘEKY - „POPLUJEME ZA PÍSNIČKOU“

Není Vltava jako Vltava. Děti se neseznámí pouze s naší nejznámější řekou, ale poznají také krásy hudby Bedřicha Smetany. Prožijí s řekou její příběh.

 • Prozkoumáme hudební žánry

 • Seznámíme se s českým hudebním skladatelem Bedřichem Smetanou - akce pro děti s lektorkou hudby

 • Výtvarné ztvárnění hudby

 • Kurzy vaření a pečení

 • Experimentování s barvami

24. 7. – 28. 7. 2023 – cena: 2 600,- Kč.

Téma: POKLADY HLUBIN – „HLEDÁ SE NEMO“

Děti se ponoří do hlubin mořského světa a nechají se unášet odlivem a přílivem po celém světě. Prozkoumáme dno moří a oceánů a život uvnitř hlubokých i mělčích vod. Vyhlásíme námořnický den. Protože k mořím a oceánům neodmyslitelně patří lodě a námořníci. Děti se stanou námořníky, na zahradě se nalodí na obrovskou loď, vztyčí vlajku a vyplují za zpěvu písně na "dalekou cestu".

 • Prozkoumáme podmořský život

 • Pomůžeme rybímu otci Marlinovi a rybce jménem Dory hledat syna Nema

 • S Marlinem si zaexperimentujeme

 • S Dory uvaříme rybí specialitu

SRPEN – CESTA KOLEM SVĚTA ZA 25 DNÍ                   

Každý týden budeme cestovat po světadílech. S dětmi si budeme povídat o přírodě, o fauně a flóře jednotlivých kontinentů. Seznámí se s nejvýznamnějšími místy, kulturou a stylem života daných světadílů. Postupně  se seznámíme s jinými zeměmi a představíme si národnosti, které v nich žijí.
V našem projektu budeme s dětmi putovat po mapě a po globusu. Naučíme se v něm „barevně číst“. Řekneme dětem, že každá barva něco představuje - hory, lesy a louky, oceány, moře a řeky. Vysvětlíme dětem souvislost mezi odstíny hnědé a výškou hor, souvislost modré plochy a rozlohy vod. Jaká zvířátka v oceánech žijí?

 31. 7. – 4. 8. 2023 – cena: 2 600,- Kč.

Téma: NA PALUBU NÁMOŘNÍCI – aneb NA SLADKÉ ČI SLANÉ VODĚ, PLUJÍ MALÉ, VELKÉ LODĚ.

S dětmi se nalodíme a vydáme se na 5ti denní plavbu do neznámých končin. Vše důkladně prozkoumáme. Budeme cvičit, učit se písničky, básničky, složíme si lodě z papíru. Vyzkoušíme nové výtvarné techniky ( vodové barvy posypané solí, vymývaná klovatina ) Naučíme se námořnickou hymnu. Prozkoumáme „moře“ pomocí překážkové dráhy, budeme lovit ryby a experimentovat. Vyrobíme plavidla z různých materiálů – a vyzkoušíme které se potopí a které popluje. Plavbu zakončíme společnou prací „koláž – moře“.

 • co si kuchtili námořníci?

 • celý týden si výtvarně zařádime - vyzkoušíme nové výtvarné techniky)

7. 8. – 11. 8. 2023 – cena: 2 600,- Kč.

Téma: EVROPA – „LOCHNESKY SE NEBOJÍME A TAJEMNSTVÍ SKOTSKA ODHALÍME“

Skotsko také nazývají země vřesu, jezer a ovcí. Proč? To se dozvíme v tomto týdnu. V tomto týdnu budeme každý den cestovat do jiné evropské země.

 • Francouzské výtvarné tvoření

 • Upečeme si pizzu

 • S Lochneskou budeme experimentovat

14. 8. – 18. 8. 2023 – cena: 2 600,- Kč.

Téma: ASIE – „SUSHI, SUMO, ORIGAMI, CELÝ TÝDEN BUDOU S NÁMI"

Děti poznají nejen krásy Japonska, ale seznámí se i s jeho zvyky, tradicemi a kulturou.

 • Uvaříme si knedlíčky gyoza

 • Naučíme se jíst hůlkami

 • Co je to kaligrafie?

 • 11. 8. Japonský státní svátek Den hor

21. 8. – 25. 8. 2023 – cena: 2 600,- Kč.

Téma: AMERIKA – „INDIÁNI, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ“

Děti poznají krásy Ameriky. Potkáme Indiány, ale určitě se také podíváme do jiných zemí Ameriky.

 • Vaření indiánského čaje

 • Vytvoříme si vlastní totém

 • Naučíme se indiánskou řeč a písmo a budeme s písmem experimentovat

 • Vyrobíme si indiánský oděv a čelenku

28. 8. - 31. 8. 2023 - cena: 2 080,- Kč.

Téma: AFRIKA – „TAJEMNÁ ZEMĚ, ZEMĚ VOODOO“

Co jsou to baobaby? Jaká zvířata v Africe žijí? A jaký hudební nástroj je u afričanů nejoblíbenější? Na tyto otázky po tomto týdnu budeme umět odpovědět.

 • Výtvarné tvoření – výroba hliněných sošek

 • Kurzy vaření - Potjiekos - guláš po africku

 • Djemba – africké bubny a tance – naučíme se na ně hrát - naučíme se na ně hrát s Honzou Průchou (lektorem muzikoterapie) – akce pro děti i pro rodiče

 • Africká fauna a flora

bottom of page