HANNY jesle - Bašť

hanny_jesle_bilepozadi_10cm.jpg
RH1_5070.jpg

HANNY jesle Bašť jsou soukromé jesle v Bašti.  HANNY jesle jsme otevřeli 2. 1. 2020.

DS respektuje uměleckou tvorbu, pohybový rozvoj a jedinečnost každého dítěte.

Našim posláním je podporovat ve Vašich dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné a rodinné prostředí pro jejich vzdělávání.
Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, které odpovídá jeho nadání, pěstovat v něm láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit jej vnímat odlišnosti každého dítěte. Výsledkem je šťastné, sebejisté a samostatné dítě.

Věnujeme se dětem ve věku od 1 - 3,5 let. Dětem a rodičům nabízíme individuální péči, která je zajištěna mimo jiné také nízkým počtem dětí ve třídě - maximálně 12 dětí.

Věkově smíšená třída je pro děti sociálně přirozená. Na základě aktivit a tvořivosti se děti učí upevňovat a prohlubovat sociální vztahy. Vytváříme podnětné prostředí pro jejich přirozený rozvoj v oblasti matematické představivosti, jazykového, hudebního, společenského a výtvarného cítění. Snažíme se hravou a poutavou formou využívat prožitku všech pěti smyslů, aby si děti každý den něco hezkého ze školky odnesly.
 

RH1_5075.jpg
Připravované akce:
LETNÍ SLAVNOST V JESLIČKÁCH

Zveme všechny rodiče, prarodiče a sourozence 22. 6. 2021 OD 16 hodin na LETNÍ SLAVNOST. Bude se konat ve vnitrobloku jesliček.

Těšíme se na děti i Vás rodiče a prarodiče