HANNY jesle - Bašť

hanny_jesle_bilepozadi_10cm.jpg

HANNY jesle Bašť jsou soukromé jesle v Bašti.  HANNY jesle jsme otevřeli 2. 1. 2020.

DS respektuje uměleckou tvorbu, pohybový rozvoj a jedinečnost každého dítěte.

Našim posláním je podporovat ve Vašich dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné a rodinné prostředí pro jejich vzdělávání.
Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, které odpovídá jeho nadání, pěstovat v něm láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit jej vnímat odlišnosti každého dítěte. Výsledkem je šťastné, sebejisté a samostatné dítě.

Věnujeme se dětem ve věku od 1 - 3,5 let. Dětem a rodičům nabízíme individuální péči, která je zajištěna mimo jiné také nízkým počtem dětí ve třídě - maximálně 12 dětí.

Věkově smíšená třída je pro děti sociálně přirozená. Na základě aktivit a tvořivosti se děti učí upevňovat a prohlubovat sociální vztahy. Vytváříme podnětné prostředí pro jejich přirozený rozvoj v oblasti matematické představivosti, jazykového, hudebního, společenského a výtvarného cítění. Snažíme se hravou a poutavou formou využívat prožitku všech pěti smyslů, aby si děti každý den něco hezkého ze školky odnesly.
 

Připravované akce:
HANNY JESLE NEZAVÍRAJÍ !!!

Prosím všechny rodiče, aby zodpovědně respektovali mimořádné opatření MZ. Prosím kontaktujte vedení Hanny školky a jeslí, pokud jste  v nejbližší době pobývali v Itálii. Pokud si nejste jistí ohledně jakékoliv situace, prosím volejte na info linky.

 KHS SK

 +420 736 521 357

 +420 771 137 070

 KHS Praha - východ

 +420 234 118 254

 informační linka Státního zdravotního ústavu ČR

 +420 724 810 106

 +420 725 191 367

 

Prosím velmi apeluji, abychom se chovali zodpovědně, ale zároveň nepodléhali strachu a zbytečné panice. Pokojný, rozumný a zodpovědný přístup je to, co nyní nejvíce potřebujeme.

Nechoďte s dětmi do nákupních středisek a do míst, kde by se mohlo vyskytovat velké množství lidí.

 

Školka a jesličky zaujmou tato opatření:

 - pravidelně Vás budeme informovat o situaci  

 - používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem 

 - dodržovat zvýšenou hygienu mytí rukou a dalších hygienických zásad, desinfekčních prostředků včetně gelů na ruce máme dostatek (zaměstnanci školky a jeslí a děti) Zvýšíme frekvenci převlékání a desinfikování lůžkovin. 

 

 Děkuji Vám všem za pochopení a spolupráci a za respektování těchto doporučení.

hanny_jesle_bilepozadi_10cm.jpg

© 2017 Hanny z.s.  hannyzs@seznam.cz  +420 732 712 750

HANNY školka - Okružní 671, Bašť 

HANNY jesle - Dlouhá 52, Bašť