HANNY školka - Bašť 

logo hanny skolka pruhledne.png
Didaktické pomůcky v Hanny školce Bašť

HANNY školka - dětská skupina Bašť je soukromá školka v Bašti, která byla otevřena 1. 9. 2017. Od 1. 3. 2018 je HANNY školka - dětská skupina Bašť zařazena do režimu Dětských skupin.

Naše školka podléhá vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

DS respektuje uměleckou tvorbu, pohybový rozvoj a jedinečnost každého dítěte.

Našim posláním je podporovat ve Vašich dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné a rodinné prostředí pro jejich vzdělávání.
Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, které odpovídá jeho nadání, pěstovat v něm láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit jej vnímat odlišnosti každého dítěte. Výsledkem je šťastné, sebejisté a samostatné dítě.

Věnujeme se dětem ve věku od 2 - 6 let. Máme 2 třídy - od 2 - 3,5 let, od 4 - 6 let. Ve školním roce 2019/2020 máme 3 předškoláky. Dětem a rodičům nabízíme individuální péči, která je zajištěna mimo jiné také nízkým počtem dětí ve třídě - maximálně 15 dětí.

Věkově smíšená třída je pro děti sociálně přirozená. Na základě aktivit a tvořivosti se děti učí upevňovat a prohlubovat sociální vztahy. Vytváříme podnětné prostředí pro jejich přirozený rozvoj v oblasti matematické představivosti, jazykového, hudebního, společenského a výtvarného cítění. Snažíme se hravou a poutavou formou využívat prožitku všech pěti smyslů, aby si děti každý den něco hezkého ze školky odnesly.

IMG-5424.JPG
Připravované akce:
HANNY VŠEMI SMYSLY

Léto je skoro pryč a pomalu nám začíná podzim.

HANNY si pro Vás připravilo k této příležitosti akci LOUČENÍ S LÉTEM aneb HANNY VŠEMI SMYSLY.

Rádi vás rodiče a samozřejmě děti tedy přivítáme

10. 9. 2021 od 16,30 hodin na zahradě v Okružní.

 

Na co se můžete těšit?

  • Určitě bude pro děti překvapení v podobě indiánského stanu a v něm muzikoterapie s Lukášem.

  • Možná bude i divadélko

  • pro děti připravíme smyslovou stezku - tedy procvičíme chuť, hmat, čich, sluch a zrak.

  • Rozhodně nebude chybět ani občerstvení (opečeme si buřtíky).

 

Těšíme se na Vás v HANNY školce, Okružní 671, Bašť