top of page

HANNY školka - dětská skupina Bašť 

logo hanny skolka pruhledne.png
Didaktické pomůcky v Hanny školce Bašť

HANNY školka - dětská skupina Bašť je DS v Bašti, která byla otevřena 1. 9. 2017.

 

Od 25. 1. 2018 je HANNY školka - dětská skupina Bašť zařazena do režimu Dětských skupin.

 

Naše DS podléhá vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

DS respektuje uměleckou tvorbu, pohybový rozvoj a jedinečnost každého dítěte.

Našim posláním je podporovat ve Vašich dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné a rodinné prostředí pro jejich vzdělávání.
Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, které odpovídá jeho nadání, pěstovat v něm láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit jej vnímat odlišnosti každého dítěte. Výsledkem je šťastné, sebejisté a samostatné dítě.

Věnujeme se dětem ve věku od 2,5 - 6 let. Dětem a rodičům nabízíme individuální péči, která je zajištěna mimo jiné také nízkým počtem dětí ve třídě - maximálně 15 dětí.

Věkově smíšená třída je pro děti sociálně přirozená. Na základě aktivit a tvořivosti se děti učí upevňovat a prohlubovat sociální vztahy. Vytváříme podnětné prostředí pro jejich přirozený rozvoj v oblasti matematické představivosti, jazykového, hudebního, společenského a výtvarného cítění. Snažíme se hravou a poutavou formou využívat prožitku všech pěti smyslů, aby si děti každý den něco hezkého z dětské skupiny odnesly.

IMG-5424.JPG
Připravované akce:

vánoční balíček aktivit

1. 12. otevíráme adventní kalendář

6. 12. čertovská pekloškolka

7. 12., 14. 12., 21. 12. vánoční pečení

9. 12. velká přespávačka s Grinchem

19. 12. vánoční představení dětí pro rodiče - DVANÁCT MĚSÍČKŮ trochu jinak.....

21. 12. maminčino vánoční odpoledne s workshopy a posezením


22. 12. dopolední JEŽÍŠKOHRANÍ

bottom of page