top of page

NEPRAVIDELNÁ DOCHÁZKA

Pokud je volná kapacita, nabízíme v rámci lepší adaptace na prostředí nepravidelnou docházku dětí do jeslí nebo školky.

Rodiče si předplatí kartičku s 12 vstupy od 7:15 do 17:30 za 5.800 Kč včetně stravy a programu. (cena platí do 31.8.2022)

cena pro dítě mladší věkové kategorie (dítě, které do 31.8. nedosáhne 4 let), citace zákona o DS - dítě ve věku od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku)

3700,- Kč péče+500,-hygienické pomůcky+1800,- strava + pití/6 000,- Kč. - 12 vstupů (cena od 1. 9. 2022 - 31.8.2023)

4400,- Kč péče+500,-hygienické pomůcky+1800,- strava + pití/6 700,- Kč. - 12 vstupů (cena od 1. 9. 2023 - 31.8.2024)

 

cena pro dítě starší věkové kategorie (dítě, které od 1.9.  dosáhne 4 let), citace zákona o DS dítětem ode dne 1. září po dosažení 3 let věku

5900,-Kč péče+500,-hygienické pomůcky+1800,- strava+pití/ 8 200,- Kč. - 12 vstupů (cena platí od 1.9.2022 - 31.8.2022)

6600,- Kč péče+500,-hygienické pomůcky+1800,- strava + pití/8 900,- Kč. - 12 vstupů (cena od 1. 9. 2023 - 31.8.2024)

Pokud se během roku uvolní místo na pravidelnou docházku, je přednostně nabídnuto dětem, které chodí na "permanentku - nepravidelnou docházku".

 

Nabízíme rodičům dny, které nejsou kapacitně naplněny. (nemoc dětí, dovolené atd.) Není to vhodné pro maminky, které se chtějí vrátit do práce (nemůžeme zajistit pravidelnost).

Permanentka má platnost 3 měsíce.

více informací na tel. 732 712 750

bottom of page